P1070391.JPG P1070440.JPG P1070504.JPG P1070567.JPG

Interne begeleiding

De intern begeleiders zijn onder verantwoordelijkheid van de directie belast met het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het (bovenschools) zorgbeleid, de coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid in de school, en de begeleiding en professionalisering van de groepsleiding.

* Bijdrage beleidsvoorbereiding bovenschools zorgbeleid
(o.a. analyseren van de zorgactiviteiten, toetsresultaten, leerlingbesprekingen en managmentopbrengsten)
* Coördinatie en uitvoering zorgbeleid in de school.
* Begeleiding groepsleiding d.m.v. observaties, advisering, coaching.
* Begeleiding van het schoolteam bij schoolontwikkelingen en veranderingsprocessen.