P1070391.JPG P1070440.JPG P1070504.JPG P1070567.JPG

Jeugdgezondheidszorg

De Zonnehof/Hofplein is aangesloten bij de afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD IJsselland. De jeugdarts is net als de orthopedagoge en de maatschappelijk werker lid van de commissie van begeleiding en neemt deel aan de besprekingen van deze commissie.
Daarnaast bekijkt de jeugdarts het dossier van alle nieuwe leerlingen.

Naar aanleiding van de besprekingen in de commissie van begeleiding of het dossier van een nieuwe leerling kan de jeugdarts leerlingen en hun ouders uitnodigen voor medisch onderzoek of (na toestemming van de ouders) medische gegevens opvragen bij specialisten.

Ook observaties van de begeleiding kunnen aanleiding zijn een beroep te doen op de jeugdarts.

Zelf een vraag?
Als ouder weet u het beste hoe het met uw kind gaat. Maar twijfelt u ergens aan of heeft u een vraag over de ontwikkeling van uw kind? Bel of mail ons.

GGD IJsselland
Afdeling Jeugdgezondheidszorg
Tel.: 088-4430702 (bereikbaar op werkdagen tussen 8:00 en 16.30 uur)
E-mail: jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl
Website: www.ggdijsselland.nl