P1070391.JPG P1070440.JPG P1070504.JPG P1070567.JPG

Logopedie

De logopediste, Rita Rolink, is in dienst van onze school en verbonden aan het SO en VSO. Zij is op maandag, dinsdag en donderdag aanwezig (mail: r.rolink@mijnplein.nl).

Alle nieuwe leerlingen worden gescreend en/of onderzocht op problemen in de communicatie. Dit kunnen zijn:
-problemen in de communicatieve functies
-spraakproblemen, waaronder stotteren en verbale dyspraxie
-taalproblemen (taalbegrip en expressie)
-hoorproblemen/problemen met de auditieve vaardigheden
-adem- en stemproblemen
-eet- en drinkproblemen
-problemen op het gebied van de sensorische informatieverwerking.

Naar aanleiding van de bevindingen kan, in samenspraak met de ouders, leerkracht en ib-er, overgegaan worden tot behandeling onder schooltijd. Deze kan individueel zijn of in groepsverband.

Aansluitend bij de OGO-thema’s in de groep geeft Rita wekelijks woordenschatlessen in de SO-groepen.

Binnen onze school gaan we uit van ‘Totale communicatie’, waarbij naast gesproken woorden iedere vorm van communicatie gestimuleerd wordt en zo wederzijds begrip wordt bevorderd. Indien nodig kunnen onze leerlingen hun communicatie ondersteunen met diverse middelen, zoals picto’s, tekeningen, geschreven tekst, gebaren, foto’s, verwijzers, lichaamstaal en ondersteuning in de vorm van een spraakcomputer.

Rita is één van de twee ‘gebarenjuffen’ in de school. Zij stimuleert leerlingen, collega’s en ouders om NmG-gebaren te gebruiken ter ondersteuning van het spreken.