P1070391.JPG P1070440.JPG P1070504.JPG P1070567.JPG

Maatschappelijk werk

De schoolmaatschappelijk werker is tevens lid van de commissie van begeleiding. Hij kan, indien ouders dit wensen, contactpersoon zijn tussen school en gezin. Ook kan hij ouders ondersteunen en samen met hen zoeken naar passende voorzieningen waaronder, en dat geldt m.n. voor de oudere leerlingen, vervolgvoorzieningen tegen de tijd dat het schoolverlaten zich nadrukkelijker aandient.

Ouders en leerlingen kunnen zelf ook contact zoeken met de schoolmaatschappelijk werker als het vragen betreft die niet direct met de school te maken hebben. Zij kunnen dan via de school een afspraak maken voor het spreekuur dat de school maatschappelijk werker 1 keer in de 4 weken op de woensdagochtend van 11.00– 12.00 uur op de Zonnehof/Hofplein zal houden. Daarnaast zal de schoolmaatschappelijk werker aanwezig zijn tijdens de 15-minuten avonden. U kunt dan eveneens apart een gesprek aanvragen met de maatschappelijk werker.

U kunt de schoolmaatschappelijk werker via het telefoonnummer van de school bereiken. Wanneer u het spreekuur wil bezoeken, dan kunt u zich via de school hiervoor inschrijven. Wanneer er dringende vragen zijn die niet kunnen wachten tot het spreekuur, dan kunt u dit bij de school aangeven. De school zal dan contact opnemen met de maatschappelijk werker die u dan zo spoedig mogelijk terug belt.