P1070391.JPG P1070440.JPG P1070504.JPG P1070567.JPG

Orthopedagoog

De orthopedagoog verricht onderzoek via testen en observaties en is aan school verbonden vanuit het Expertise Centrum Passend Onderwijs Salland (EPOS). Zij brengt de mogelijkheden van een leerling in beeld. Daarnaast volgt ze mede de ontwikkeling van de leerlingen en probeert met anderen oplossingen aan te dragen bij (ondersteunings)vragen rond leren en gedrag. De orthopedagoog maakt deel uit van de commissie van begeleiding. De orthopedagoog is mede betrokken bij de totstandkoming van de ontwikkelingsperspectieven.