P1070391.JPG P1070440.JPG P1070504.JPG P1070567.JPG

Techniek

De school beschikt over een eigen technieklokaal. Alle leerlingen van het VSO krijgen techniekles van een vakleerkracht, Harry Lubbers. Doel is het verwerven van technische- en praktische vaardigheden, die aansluiten bij de toekomst, zowel betreffende arbeidstoeleiding als vrijetijdsbesteding. Bijkomend doel is het zelfstandig kunnen handelen bij eenvoudige technische praktische vaardigheden met betrekking tot het klussen in en rondom de woning.