Wij zijn 13 stoere pubers: 7 meisjes en 6 jongens in de leeftijd van 15 tot 19 jaar.

Onze klassenleiding bestaat uit: Anneke, Agnes, Harry en Irma. Anneke werkt drie dagen in de groep (op maandag, donderdag en vrijdag), Agnes werkt op maandag/ vrijdag (wisselend), Harry op dinsdag en woensdag en Irma op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag (wisselend).

Op maandag hebben we muziekles van Rene.

Op dinsdag gymmen we zelf en doen allerlei spelvormen en op vrijdag krijgen we gymles van Martijn.

Op woensdagochtend en donderdagochtend tot de pauze wordt de groep in groep 1 en 2 verdeeld.  We krijgen dan techniekles van Harry./ handvaardigheid en verkeer van Irma. Ook bezoeken we (wisselend) op woensdag de bibliotheek in Raalte.

Bij de cognitieve vakken lezen en rekenen wordt de groep onderverdeeld in wisselende niveau-groepjes.

Elke twee weken gaan we op woensdag stijldansen (en street-dance) (vanaf 14 jaar) onder leiding van dansschool Ruitenberg uit Heino. Dit is een onze groep een keuzevak.

Op donderdag hebben we praktijkvakken (PVO); het VSO wordt dan onderverdeeld in kleine, vaste groepjes, die elke 4 weken wisselen van (praktijk)vak.

Diezelfde dag heeft onze groep keukendienst en voert allerlei (huishoudelijke en praktische) klussen in de keuken en in/ om de school uit. We koken of bakken dan meestal ook een klein gerecht in tweetallen. In de klas wordt er gewerkt met de productiekisten.

Op vrijdag gaat een van de leerlingen onder individuele begeleiding winkelen in een supermarkt in Raalte. U ontvangt daarover tzt een briefje.

Wij zijn een kleurrijke en veelzijdige groep. Elke dag maken we er samen een gezellige, leerzame dag van. We lezen, rekenen, tellen en werken dagelijks in onze schoolmappen. Daarnaast doen we ook veel aan praktische en sociale vaardigheden, project, verkeer, beweging, massage, muziek en gezelschapsspel… We zijn creatief en ontdekken de wereld.

Vanaf 16 jaar beginnen de interne stages. Deze stages lopen van vakantie- tot vakantieperiode. Het stagelopen gebeurt met een enthousiaste inzet en veel plezier en vormt een belangrijke voorbereiding op de toekomst. Er wordt gebruik gemaakt van een stage-mapje. Na de 17e verjaardag wordt er, samen met ouders/ verzorgers, en stagecoördinators Franceline en Ans, gezocht naar een passende externe stage.

De Zonnehof / Hofplein laat zien wie je bent, een speciale school voor elk talent!