Wij zijn VSO onderbouwA en hebben les in het lokaal dat grenst aan de VSO-ingang.

Wij bestaan uit 7 jongens en 5 meiden in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar.

Op ons rooster staan de vakken rekenen en lezen waar we iedere dag mee bezig zijn.

Om ons goed te kunnen redden, nu en in de toekomst is het erg belangrijk om ook praktijkgerichte vakken te volgen.Techniek, koken, “jongleren” (praktijkvormend onderwijs waarbij we o.a werken aan een goede werkhouding) staan dus ook in het rooster.

Verder hebben we om de week seksuele vorming en twee keer in de week gym.

De groepsleiding van VSO obA bestaat uit Amanda en Beppie (leerkrachten), Maaike en Lucy (onderwijsassistentes) en Miranda (zij verzorgt de PGB voor een aantal leerlingen)

We hopen dat het ook dit jaar weer een goed en leerzaam jaar wordt!

De Zonnehof / Hofplein laat zien wie je bent, een speciale school voor elk talent!