Welkom op de Zonnehof

Neem eens een kijkje…

U bent van harte welkom om een kijkje te nemen op onze school. Maakt u hiervoor een afspraak met de directeur Kees van Tilburg, of de adjunct-directeur Els Dennebos. Op dinsdag kunt u overigens altijd koffie komen drinken, of lunchen in ons restaurant.

Passend onderwijs

Onze school geeft passend onderwijs aan een kwetsbare doelgroep met als hoofdkenmerk een verstandelijke beperking, of door omstandigheden opgebouwde leerachterstanden. Daarnaast kunnen allerlei andere factoren een rol spelen, zoals autisme, gedrag, motorische belemmeringen en syndromen.

Ons logo uitgelegd

In ons logo ziet u vele handen aan een stuur. De school wil hiermee uitdrukken dat we samen optrekken rondom onderwijs, zorg en opvoeding. U als ouder, uw kind, wij als school en andere deskundigen zijn partners. U kent uw kind als geen ander. Wij als school hebben onze deskundigheid. Samen gaan we er voor, zoals het in onze opdracht is verwoord:

Onze uitgangspunten

Tevreden leerlingen die graag naar school gaan.

Tevreden ouders en ouders als bondgenoot.

Samenwerken, zowel intern als extern.

Leerlingen die optimaal deel kunnen nemen aan de maatschappij.

Leerlingen die doen wat ze zelf kunnen.

Een leerling denkt mee in zijn/ haar leerproces.

Een goede voorbereiding voor iedere leerling op een passende (werk)plek na de schoolperiode.

Een goede voorbereiding voor sommige leerlingen richting andere onderwijstypen.

Onze school

De school is gehuisvest in een mooi modern gebouw, met veel ruimte rondom, vlakbij het centrum van Raalte. Er is veel deskundigheid en specialisatie binnen de school om de ontwikkeling van leerlingen optimaal te ondersteunen, zoals: logopedie, fysiotherapie, ergotherapie, autismebegeleiding, orthopedagogiek, spelbegeleiding, remedial teaching (voor extra ondersteuning leesonderwijs en rekenonderwijs), techniek, gym en arbeidstoeleiding.

De Zonnehof / Hofplein laat zien wie je bent, een speciale school voor elk talent!