P1070391.JPG P1070440.JPG P1070504.JPG P1070567.JPG

Algemeen

Welkom op de website van de Zonnehof / Hofplein. Onze school is een streekschool voor speciaal (SO de Zonnehof) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO Hofplein). Op school wordt in een doorgaande lijn onderwijs gegeven aan leerling van 4 tot 20 jaar. Onze leerlingen zijn afkomstig uit een brede regio rondom Raalte (Salland).

In het schoolondersteuningsprofiel staat onze doelgroep als volgt omschreven:

Onze school geeft passend onderwijs aan een kwetsbare doelgroep met als hoofdkenmerk een verstandelijke beperking, of door omstandigheden opgebouwde leerachterstanden. Daarnaast kunnen allerlei andere factoren een rol spelen, zoals autisme, gedrag, motorische belemmeringen en syndromen.

(U vindt de volledige tekst van het schoolondersteuningsprofiel op deze website onder het tabblad algemeen – documenten.)

In het logo ziet u vele handen aan een stuur. De school wil hiermee uitdrukken dat we samen optrekken rondom onderwijs, zorg en opvoeding. U als ouder, uw kind, wij als school en andere deskundigen zijn partners. U kent uw kind als geen ander. Wij als school hebben onze deskundigheid. Samen gaan we er voor, zoals het in de missie verwoord wordt:

Het geven van goed professioneel onderwijs aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 20 jaar met een verstandelijke beperking en/of leerachterstand. Waarbij we onszelf en de leerling uitdagen, om maximale resultaten te bereiken.

Naast een verstandelijke beperking kunnen bijkomende aspecten een rol spelen zoals: autisme, gedrag, motorische beperkingen, zintuigelijke beperkingen en/of syndromen.

De essentiële uitgangspunten hierbij zijn voor ons:
 

  • Welzijn, welbevinden en het geluk van de leerling.
  • De kerndoelen speciaal onderwijs (zie website tabblad algemeen – documenten).
  • De ontwikkeling van zelfredzaamheid.
  • De bevordering van zelfstandigheid.
  • Toeleiding richting passende arbeid.
  • De kwaliteitswet (Voortgezet) Speciaal Onderwijs.


De school is gehuisvest in een mooi modern gebouw, met veel ruimte rondom, vlakbij het centrum van Raalte. Er is veel deskundigheid en specialisatie binnen de school om de ontwikkeling van leerlingen optimaal te ondersteunen, zoals: logopedie, fysiotherapie, ergotherapie, autismebegeleiding, orthopedagogiek, spelbegeleiding, remedial teaching (voor extra ondersteuning leesonderwijs en rekenonderwijs), techniek, gym en arbeidstoeleiding.

U bent van harte welkom om een kijkje te nemen op onze school. Maakt u hiervoor een afspraak met de directeur Kees van Tilburg, of de adjunct-directeur Willy Spannenburg. Op dinsdag kunt u overigens altijd koffie komen drinken, of lunchen in ons restaurant (zie eveneens deze website voor de openingstijden).

De Zonnehof / Hofplein laat zien wie je bent, een speciale school voor elk talent!