De Bruggroep is een speciale, bijzondere groep binnen de Zonnehof. In deze groep begeleiden en ondersteunen we o.a. leerlingen met ASS. Leerlingen komen een aantal dagdelen in de week vanuit de stamgroepen naar de Bruggroep. Leerlingen uit het SO in de ochtend en leerlingen uit het VSO in de middag. De begeleiding en ondersteuning in de Bruggroep is maatwerk. De pedagogische didactische benadering wordt zoveel mogelijk afgestemd op de individuele behoeften van de leerlingen met ASS.

Bruggroep

We maken gebruik van de TEACH-methode, de Geef me de vijf methodiek en het gedachtegoed behorende bij CSL (Contact Gericht Spelen en Leren). Wanneer een leerling nieuw instroomt is ons eerste doel om veiligheid en vertrouwen te bieden. Pas wanneer een leerling dit basisfundament ervaart kan hij tot leren en ontwikkeling komen. Belangrijke pijlers hierbij zijn; Auti-Communicatie, Visualisatie, Duidelijk en Voorspelbaar zijn.

In de Bruggroep zitten per dagdeel 4 a 5 leerlingen. De leerlingen hebben voor werk- en leermomenten een eigen prikkelarme werkplek. Er is veel individuele instructie en ondersteuning.

In overleg met ouders wordt er gewerkt naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid en zelfredzaamheid binnen de eigen mogelijkheden.
De dag is verdeeld over afwisselende momenten, namelijk:

  • Zelfstandig werken, de leerlingen hebben een eigen afgeschermde prikkelarme werkplek met een individueel werkrooster.
  • Instructiemomenten 1 op 1 met de leerkracht.
  • Werken met de computer.
  • Ingevulde pauzemomenten door het maken van keuzes.
  • Ontspanning in de vorm van meditatie, mindfulness en eenvoudige yogaoefeningen.
  • Kringmomenten aan de stamtafel waarbij het accent ligt op sociale vaardigheden.
  • Trainen van praktische vaardigheden ter voorbereiding op interne stages.

De naam Bruggroep is ontstaan uit de volgende termen:

Begeleiden vanuit begrip en ondersteunen op maat.
Rust, regelmaat en ruimte worden mede ingezet als middel om tot leren te komen.
Uitleg geven, verduidelijken om zo het leven te leren.
Generaliseren dat wat geleerd is toepassen in andere, soortgelijke situaties.

Brug staat voor verbinding tussen de wereld met ASS en de wereld zonder ASS. Twee werelden die veel van elkaar kunnen leren.
Autisme noemen wij geen stoornis maar een andere manier van zijn!

Naast wat hierboven beschreven is, kan de Bruggroep ook ruimte bieden aan leerlingen die niet direct bekend zijn met ASS maar waarvan we overtuigd zijn dat de speciale werkwijze van de Bruggroep voor deze leerlingen structureel of tijdelijk nodig is en/of effectief, om het onderwijsleerproces voor deze leerlingen optimaal te kunnen realiseren.

De Zonnehof / Hofplein laat zien wie je bent, een speciale school voor elk talent!