Oudercontacten

Onze school geeft onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking, of door omstandigheden opgebouwde leerachterstanden in de leeftijd van vier tot twintig jaar.

De Zonnehof streeft openheid na. De school staat dan ook open voor ouders. Goede contacten met ouders vinden we van groot belang. We streven als school en ouders dezelfde doelen na. Goed onderwijs voor uw kind, onze leerling. We zijn een streekschool. Veel leerlingen worden gebracht en gehaald met taxi’s. We zijn geen school waarbij u dagelijks uw kind komt brengen en halen (mag wel, de keus is aan u, maar in de praktijk meestal niet haalbaar). We proberen dan ook als school, op allerlei manieren contacten mogelijk te maken, te organiseren. Uiteraard is het ook aan u, om hier gebruik van te maken!

Sinds dit schooljaar maken we gebruik van de PARRO app, een digitaal communicatiemiddel tussen u als ouders en de school waarbij de lijntjes nog korter zijn geworden. Er zijn bepaalde onderwijsactiviteiten waarbij ouders uitgenodigd worden: eind bal VSO, presentatie- en afsluiting van projecten enz.

Elk schooljaar organiseert de groep een “Kijkmoment” voor ouders.

Elke groep kiest daar een eigen vorm voor.

Het kan ook zo zijn dat de samenstelling van een groep zo is dat een kijkmoment niet wenselijk is.

Kortom: er zijn vele manieren en mogelijkheden om formeel en informeel contacten te onderhouden met de school. Ons advies: maak hiervan gebruik! Kom op ouderavonden! En kom zeker een keer koffiedrinken in het restaurant. U bent welkom op de Zonnehof!

 • Ouders zijn welkom op de school.
 • In de jongste groepen (of voor leerlingen die dit nodig hebben), worden contactschriften gebruikt waarmee wij u kunnen informeren en andersom. Dit gebeurt soms ook via e-mail of de telefoon.
 • Er zijn feesten waarbij ouders uitgenodigd worden o.a. de certificaat-uitreiking van “werken in het groen” en/ of “werken in de keuken”.
 • U wordt geïnformeerd over aandachtspunten bij de aanvang van projecten/ thema’s
 • U kunt lid worden van de ouderraad of de medezeggenschapsraad.
 • Verslagen van de leerlingen worden toegelicht. De leerkracht maakt een afspraak met u.
 • Er zijn voortgangsgesprekken en huisbezoeken.
 • Er zijn werkgroepen waar ouders in kunnen participeren.
 • Ouders kunnen meehelpen bij het samenstellen van het twee- jarenplan voor wereld verkennend onderwijs en/ of OGO (Ontwikkeling Gericht Onderwijs)
 • U kunt komen lunchen of koffiedrinken in ons restaurant.
 • Als ouders gescheiden zijn, wordt informatie vanuit school naar beide ouders verstuurd.
 • U kunt altijd contact opnemen met de klassenleerkracht en of de schoolleiding. De klassenleerkracht is voor- en na schooltijd en tijdens de pauzes te bereiken. Bij urgente zaken zijn zij altijd te bereiken.
 • Er zijn ouderavonden, kennismakingsavonden en thema-avonden.
 • Er zijn bepaalde onderwijsactiviteiten waarbij ouders uitgenodigd worden: eind bal VSO, presentatie- en afsluiting van projecten enz.
 • U kunt meehelpen bij allerlei klussen en activiteiten en dit aangeven op het ouderhulpformulier.
 • Er worden ouder-contactochtenden georganiseerd waar u naartoe kunt gaan.

Elk schooljaar organiseert de groep een “Kijkmoment” voor ouders.

Elke groep kiest daar een eigen vorm voor.

Het kan ook zo zijn dat de samenstelling van een groep zo is dat een kijkmoment niet wenselijk is.

Kortom: er zijn vele manieren en mogelijkheden om formeel en informeel contacten te onderhouden met de school. Ons advies: maak hiervan gebruik! Kom op ouderavonden! En kom zeker een keer koffiedrinken in het restaurant. U bent welkom op de Zonnehof!

De Zonnehof / Hofplein laat zien wie je bent, een speciale school voor elk talent!