Cluster B bestaat uit twee groepen: VSO 3b en VSO 4b.
De groepsleiding van Cluster B bestaat uit leerkrachten en onderwijsassistenten.
We werken, naast het cognitieve gedeelte ook veel praktisch. Te denken valt dan aan tuin, techniek, keukenwerkzaamheden en dergelijke.

Naast de cognitieve vakken is er de mogelijkheid om een opleiding te volgen. De  opleidingen die we geven zijn horeca en tuin. Naast een praktisch gedeelte wordt ook theorie onderwezen. De opleidingen worden afgesloten met een examen (door een externe examinator afgenomen). Wordt het examen als voldoende beoordeeld, dan wordt er een certificaat uitgereikt.

De middagen hebben we PVO en CVO. PVO is praktijkvormend onderwijs waarbij we o.a. werken aan een goede werkhouding.
CVO is cultuur vormend onderwijs. Hier worden vakken als tekenen, handvaardigheid gegeven.

De Zonnehof / Hofplein laat zien wie je bent, een speciale school voor elk talent!