Cluster 4 bestaat uit twee eindgroepen: cluster 4a en cluster 4b. De leeftijden variëren tussen de 16 en 19 jaar. De leerlingen lopen stages, de jongere leerlingen van ons cluster intern en de oudere extern. Zo kan het dus zijn dat een aantal leerlingen niet op school zijn of buiten de klas op bepaalde dagen.

Op de dinsdag en donderdag verzorgen we zijn drieën de begeleiding van de groepen, op de andere dagen met zijn vieren. We werken, naast het cognitieve gedeelte ook veel praktisch. Te denken valt dan aan tuin, techniek, keukenwerkzaamheden en dergelijke.

Naast de cognitieve vakken is er de mogelijkheid om een opleiding te volgen. De  opleidingen die we geven zijn horeca en tuin. Naast een praktisch gedeelte wordt ook theorie onderwezen. Afgesloten wordt met een examen (door een externe examinator afgenomen). Wordt het examen als voldoende beoordeeld dan wordt er een certificaat uitgereikt.

Naast bovenstaande geven we Praktijk Voorbereidend Onderwijs (PVO). Tijdens het PVO wordt er groepsdoorbrekend gewerkt met de volgende onderdelen: ICT/repro, schoonmaak, creatief, bakken, groen, industrie en winkelwerk. De leerlingen van cluster 4 zijn hierbij eigenaar van hun leertraject door zelf te kiezen voor die onderdelen die ze het meest aanspreekt.

De Zonnehof / Hofplein laat zien wie je bent, een speciale school voor elk talent!