Ouderraad

Aan school is een ouderraad verbonden, deze heeft als doel om voor de leerlingen leuke en zinvolle activiteiten te organiseren. Door middel van de vrijwillige ouderbijdrage van € 87,- per jaar, kan dit gerealiseerd worden. Tevens denkt de ouderraad mee met het team over een aantal thema’s van de school.

De ouderraad organiseert sinds schooljaar 2012-2013 geen jaarvergadering meer. Ouders/verzorgers krijgen nu via de mail/post de informatie en de jaarlijkse verantwoording van de vrijwillige ouderbijdrage. Wel is er de mogelijkheid om naar de vergaderingen van de ouderraad te komen, zie voor data de website van school.

De leden van de ouderraad zijn:
– Jacqueline Esselink – voorzitter
– Esther Veldman – secretaris
– Elske Nieuwkerk – penningmeester
– Margreet de Boer
– Hans Aarnink
– Karin Gerritsen Mulkes
– Rudy Veldkamp
– Willy Spannenburg (namens school)
– Marijke Koekoek (namens school)

De Zonnehof / Hofplein laat zien wie je bent, een speciale school voor elk talent!