Hallo,

SO-onderbouw bestaat momenteel uit 8 leerlingen: 6 jongens en 2 meisjes.
Op maandag, dinsdag en woensdag werken Simone en Ineke in de groep. Op donderdag en vrijdagochtend zijn Esther en Marijke er.

Elke morgen starten we met spelen en/of werken aan tafel.
Daarna gaan we in de kring. Hierin begroeten we de dag en elkaar.

De tijd-aktiviteiten-klok vertelt ons wat we die dag gaan doen aan de hand van foto’s/picto’s. We lezen en we rekenen elke dag. Er is in de onderbouw veel aandacht voor liedjes, spel, beweging en elkaar.  De taal- en rekenspelletjes doen we met onze vriend Puk behorende bij de methode ‘Puk en Ko’. Er wordt veel voorgelezen. Ook gaan we naar de bieb (in school) we lenen dan een boek.

We praten over onze gevoelens en beelden deze uit m.b.v ‘ PAD (Programma Alternatieve Denkstrategiën). In de onderbouw noemen we dit ‘blij en verdrietig’.
Iedere dag doen we aan muziek: liedjes (in thema), versjes, rijmpjes ondersteunt door instrumenten, videofragmenten en concreet materiaal.
Ook zijn we creatief bezig: knutselen en sensorische integratie. Het doel daarbij is dat we ervaring opdoen met het materiaal: papier, lijm, klei, potlood, verf, zand, water, scheerschuim etc.

De hele dag gebruiken we NmG (Nederlands met ondersteunende gebaren).

Op maandagmiddag gymmen we met Martijn (vakleerkracht).

Op dinsdagmiddag komt Rita, onze logopediste, bij ons in de groep. Zij biedt ons nieuwe woorden aan die passen bij het thema. Ook staan muziek en schrijven op het rooster. We oefenen dan de fijne motoriek m.b.v. de motoriekkisten en verschillende materialen zoals: zand, scheerschuim, rijst etc. Op donderdagmiddag komt  muziekleerkracht Renee bij ons in de groep. Aansluitend spelen we o.l.v Irma, zij is spelbegeleidster. Op de andere dagen maken we gebruik van het kiesbord. De kinderen mogen dan zelf kiezen waarmee ze willen spelen.

Dat kan zijn: bouwhoek, zand/watertafel, huishoek, computer, boekenhoek, etc. Ook maken we gebruik van de snoezelkast. Hierin kunnen we heerlijk ontspannen, luisteren naar een muziekje of onze zintuigen op een andere manier prikkelen. Bij droog weer genieten we met z’n allen van het grote schoolplein met al z’n mogelijkheden.

We werken a.d.h.v. thema’s volgens het OGO (Ontwikkelings Gericht Onderwijs) principe. In het kort houdt dat in dat we kijken wat de leerlingen aanspreekt mbt het thema en daar gaan we mee aan de slag.

Esther, Marijke, Simone en Ineke

Elke morgen starten we met spelen en/of werken aan tafel.
Daarna gaan we in de kring. Hierin begroeten we de dag en elkaar.

De tijd-aktiviteiten-klok vertelt ons wat we die dag gaan doen aan de hand van foto’s/picto’s. We lezen en we rekenen elke dag. Er is in de onderbouw veel aandacht voor liedjes, spel, beweging en elkaar. De taal- en rekenspelletjes doen we met onze vriend Puk behorende bij de methode ‘Puk en Ko’. Ook wordt er veel voorgelezen.

We praten over onze gevoelens en beelden deze uit m.b.v ‘de doos vol gevoelens’ en PAD (Programma Alternatieve Denkstrategiën). In de onderbouw noemen we dit ‘blij en verdrietig’.
Iedere dag doen we aan muziek: liedjes (in thema), versjes, rijmpjes ondersteunt door instrumenten, videofragmenten en concreet materiaal.
Ook zijn we creatief bezig: knutselen en sensorische integratie. Het doel daarbij is dat we ervaring opdoen met het materiaal: papier, lijm, klei, potlood, verf, zand, water, scheerschuim etc.

De hele dag gebruiken we NmG (Nederlands met ondersteunende gebaren).

Op maandagmiddag gymmen we met Martijn (vakleerkracht).

Op dinsdagmiddag komt Rita, onze logopediste, bij ons in de groep. Zij biedt ons nieuwe woorden aan die passen bij het thema. Ook staan muziek en schrijven op het rooster. We oefenen dan de fijne motoriek m.b.v de motoriekkisten en verschillende materialen zoals: zand, scheerschuim, rijst etc.

Op donderdagmiddag spelen we o.l.v Irma, zij is spelbegeleidster. Op de andere dagen maken we gebruik van het kiesbord. De kinderen mogen dan zelf kiezen waarmee ze willen spelen.
Dat kan zijn: bouwhoek, zand/water tafel, huishoek, computer, boekenhoek, etc. Ook maken we gebruik van de snoezelkast. Hierin kunnen we heerlijk ontspannen, luisteren naar een muziekje of onze zintuigen op een andere manier prikkelen. Bij droog weer genieten we met z’n allen van het grote schoolplein met al z’n mogelijkheden.

We werken a.d.h.v. thema’s volgens het OGO (Ontwikkelings Gericht Onderwijs) principe. In het kort houdt dat in dat we kijken wat de leerlingen aanspreekt mbt het thema en daar gaan we mee aan de slag.

De Zonnehof / Hofplein laat zien wie je bent, een speciale school voor elk talent!